Privacyverklaring

privacyverklaring Martine Krekelaar

Martine Krekelaar hecht waarde aan de bescherming van jouw privacy en gaat zorgvuldig om met je gegevens.

Over Martine Krekelaar

Martine Krekelaar
Voorhelmstraat 25-304
2012 ZM Haarlem

KvK nr 62630962

Voor vragen of opmerkingen: hallo@beeld-studio.nl

Persoonsgegevens

Martine Krekelaar verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
• voor-en achternaam
• bedrijfsnaam
• (bedrijfs)adres en postadres
• Kvk-nummer
• telefoonnummer
• e-mailadres
• social media accountnamen
• klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer
• portretten (wanneer je deze zelf gebruikt of indien in opdracht gemaakt)

Martine Krekelaar heeft bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere openbare bronnen verkregen zoals bijvoorbeeld social media.

Doeleinden

Martine Krekelaar verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien dat volgens de AVG en UAVG mag en voor de doeleinden die hieronder beschreven zijn.

• uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
• offertes en facturatie
• afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
• informatie over wijzigen producten en diensten
• marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
• contact per telefoon, email, contactformulier, whatsapp, social media.
• uitvoering wettelijke verplichtingen

Rechtsgronden

Martine Krekelaar verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
• Indien wettelijk verplicht: zoals het bewaren van facturen voor een tijdsduur van 7 jaar.
• Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de betrokkene.
• In het geval van gerechtvaardigd belang, zoals het publiceren van beeldmateriaal op de websites van Martine Krekelaar en social media kanalen met als doel nieuwe opdrachten en klanten te verwerven.
• In het geval van toestemming, zoals een quitclaim overeenkomst.

Martine Krekelaar zal hierbij niet meer gegevens verwerken dan nodig om het doel te bereiken en het eigen gerechtvaardigde belang te waarborgen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Martine Krekelaar deelt persoonsgegevens met de volgende derden, waaronder haar verwerkers:
• Boekhouder
• WordPress
• Hosting van websites
• Telefoondiensten
• Betaaldiensten
• Bezorgdiensten
• Mailservers

Martine Krekelaar heeft met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

Rechten betrokkene

• De betrokkene heeft het recht te weten welke persoonsgegevens er worden verwerkt en mag verzoeken deze te laten rectificeren of t wissen.
• De betrokkene heeft het recht te verzoeken de verwerking van de persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer deze gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, of als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn.
• De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. In dat geval zal Martine Krekelaar de gegevens van betrokkene daar niet meer voor inzetten.
• De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens van Martine Krekelaar in een gestructureerde en leesbare vorm te ontvangen, zodat deze aan een andere partij overdraagbaar zijn wanneer betrokkene toestemming had gegeven om de gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gegaan.
• De betrokkene mag ten allen tijde de toestemming, om verkregen gegevens te gebruiken voor een bepaald doel, intrekken.
• De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe Martine Krekelaar met persoonsgegevens omgaat.

Beveiliging persoonsgegevens

Martine Krekelaar neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Voor een zo goed mogelijke werking van de websites van Martine Krekelaar worden cookies gebruikt. Martine Krekelaar gebruikt hiervoor functionele, analytische en tracking cookies. 

Via de browserinstellingen kunnen de cookies worden uit geschakeld of worden verwijderd.

Social media
Martine Krekelaar gebruikt de volgende social media om content te delen: Instagram, Linkedin, Facebook, Twitter.
Lees de privacyverklaring van de betreffende social media kanalen om te weten hoe zijn met privacy omgaan.

Goole Analytics
Martine Krekelaar wil graag weten hoe de website bezoekers de websites bezoeken, zodat het gebruik van de websites kunnen worden geoptimaliseerd, wordt Google Analytics gebruikt. Via Google Analytics worden daarom analytische cookies van Google geplaats. Deze cookies worden 50 maanden bewaard.

Links
In de kanalen van Martine Krekelaar zitten links naar externe websites. Door op een link te klikken wordt de bezoeker naar een andere website gestuurd. Het is mogelijk dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Kijk hiervoor naar de cookies-of privacyverklaring van de betreffende website.